Femdubblad avgift från Fortifikationsverket stoppar YRC-sprinten

Annons:

Det är inte lätt att vara rallyarrangör. En femdubblad (!) upplåtelseavgift sätter stopp för Vallentuna MK att kunna arrangera sin tävling YRC-sprinten.

Redan i november hade arrangören Vallentuna MK klart med Livgardet om att den fjärde juni få arrangera en rallytävling på övnings- och skjutfältet vid Kungsängen, väster om Stockholm. Även länsstyrelsen gav tummen upp och kvar var ”bara” beslutet från Fortifikationsverket om medgivande och kostnad.

Onsdagen den 17 maj kom medgivandet från Fortifikationsverket. Ett medgivande vars kostnad ökat femfaldigt sedan rallyarrangörens tävling i Kungsängen 2018.

Motivet till den ökade prisnivån är att upplåtelsen sker till marknadsmässiga villkor samt att myndighetens kostnader ska täckas av nyttjanderättsavgiften.

En femdubbling alltså. Det får ju exempelvis de höjda priserna för en röd paprika på grund av inflationen att blekna. Femdubbelt! Och marknadsmässiga villkor? Vad är det för marknad som Fortifikationsverket hänvisar till? Var det flera intressenter som ville arrangera ett sportevenemang på Kungsängens skjutfält just den här helgen och det var en budgivning?

Annons:

Fortifikationsverket tillade också att de inte har något formellt uppdrag att upplåta försvarsfastigheter för allmänheten.

Här vill man ju citera Loffe Carlssons karaktär i filmklassikern Repmånad:

”- Det är vi som är skattebetalarna, det är vi som har pröjsat Kungsängens skjutfält gubbe lilla.”

Såväl Svenska Bilsportförbundet som Riksidrottsförbundet har en viktig uppgift framför sig. Att säkerställa att landets idrottsföreningar inte ska behöva betala ockerpriser för att få tillgång till mark och anläggningar som redan betalats, och fortsätter betalas, av medlemmarna i desamma föreningar. Det vill säga skattebetalarna. Om det så gäller rally, cykling, orientering eller hästhoppning.

Avslutar med orden som undertecknad kunde få höra i lumpen: GÖR OM GÖR RÄTT!

/Niclas Åkerström

Vallentuna MKs pressmeddelande i sin helhet.

”Vallentuna MK har tidigare bjudit in till YRC-Sprinten 4 juni. I år tänkt att köras på övnings och skjutfältet vid Kungsängen. Efter att säkerställt att det fungerade med Livgardets planerade verksamhet gjordes det i november ansökan till Fortifikationsverket som är markägare. Efter att Länsstyrelsen och lämnat klart, har väntan varit på att få medgivande från Fortifikationsverket samt till vilken kostnad uthyrningen sker.

I och med att Vallentuna MK tidigare har genomfört liknande arrangemang och vet att det kan ta tid, så har planeringen fortsatt. Den 17 maj kom medgivandet med en prislapp om 50 000 kr för upplåtelsen (Vallentuna MK återställer), vilket är en femdubbling från förra gången.

Motiv till prisnivån är att upplåtelsen sker till marknadsmässiga villkor samt så att myndighetens kostnader täcks av nyttjanderättsavgiften. Fortifikationsverket har heller inget formellt uppdrag att upplåta försvarsfastigheter för allmänheten.

Vallentuna MK inser att det med den kostnadsbilden inte finns
utrymme för genomförande av YRC-Sprinten 2023 utan ställer in tävlingen och riktar in sig på andra marker kommande år och hoppas att Fortverket i framtiden förändrar sin prisidé.

Tävlingsledare Stefan Jägerhult”

Annonser: