Svenska Rallyt har skrivit avtal till 2016 med stöttning av Region Värmland

Annons

I dag på onsdagseftermiddagen kom besked från Region Värmland att de tillsammans med Karlstads kommun, Hagfors kommun och Torsby kommun har skrivit på ett treårigt samarbetsavtal på sammanlagt en miljon kronor per år med Svenska Rallyt AB.

 

– Äntligen, är VM-avtalet i hamn. Det är något vi strävat efter i många år. Och även om mycket jobb återstår med att till fullo finansiera denna satsning så har vi nu ett attraktivt erbjudande för sponsorer och samarbetspartners som vill nå ut globalt, och vi kan arbeta långsiktigt med såväl sponsorer som själva arrangemanget, säger VD:n för Svenska Rallyt AB, Glenn Olsson till SR Värmland i en intervju.

Det var ju i förra veckan som Rally Swedens framtid hängde lite löst då rallyt inte skrivit på avtal med FIAs promotor WRC Promoter GmbH och deadline hade gått ut. Svenska Rallyt AB kunde inte skriva på avtalet fram till 2016 då det saknades en (eller flera) stora samarbetspartners som med pengar kunde garantera rallyts ekonomi. Men nu med Region Värmland så har avtalet skrivits på och vårt svenska VM-rally har nu en en bättre ekonomisk grund att stå på.

Annons

– Svenska Rallyt är ett av Sveriges internationellt mest uppmärksammade arrangemang med ett stort antal utländska besökare och journalister. Det har stor betydelse för länet och därför vill vi medverka till att Rallyt kan fortsätta i Värmland, säger Tomas Riste, regionråd i ett pressmeddelande från Region Värmland.

2013 hadeRally Sweden runt 200 000 besökare och bevakades det av 420 ackrediterade journalister från 21 nationer och sågs av 45 miljoner TV-tittare varav 850 000 svenska. Baserat på studier genomförda av Karlstads universitet uppskattas rallyts samhällsekonomiska effekt (exklusive mediavärdet) till cirka 35- 40 miljoner kronor.

Läs också mer på Rally Swedens hemsida.

 

Annons