Emil Bergkvist klar för Svenska Rallyt

Annons

Sent på måndagskvällen var det äntligen klart att Emil Bergkvist och Joakim Sjöberg kommer till start i Svenska Rallyt. Tillsammans med belgiska J-Motorsport blir det bakom ratten på en Citroën DS3 R5.

(In English further down)

Efter några dagars osäkerhet kan Emil Bergkvist och Joakim Sjöberg med team meddela att de kommer till start i Karlstad till Rally Sweden. Finansiell osäkerhet föranledde en kampanj för gräsrotsfinansiering på bland annat sociala medier (s.k. Crowdfunding) för att säkerställa en start i Rally Sweden.

Gensvaret från svenska folket var fantastiskt och med hundratals bidragsgivare kunde teamet räkna hem de sista behövande kronorna sent på måndag eftermiddag.

Annons

– Tacksamheten jag och Joakim känner till alla som hjälpt oss är obeskrivbar, berättar en påtagligt rörd Emil Bergkvist som nu tar klivet in i en säsong med tävlande på en högre nivå med sin codriver Joakim Sjöberg.

– Vi startar i Svenska Rallyt med en Citroën DS3 R5 i samarbete med J-Motorsport (läs mer om teamet här). Vi ser fram emot det här året tillsammans med J-Motorsport där Svenska Rallyt är början, säger Joakim Sjöberg.

– Vi tillägnar den här starten alla våra supporters där ute och vi avser inte göra någon besviken, lovar Emil med en blick som förmodligen annars är reserverad personal vid specialsträckornas start. Emil och Joakim åker inte till Svenska Rallyt för att köra säkert, det är så säkert. Återigen – ett STORT tack till all som hjälpt till ifrån hela teamet!

Planen för 2016 för Team Emil Bergkvist Motor är deltagande i sex WRC-tävlingar i Europa tillsammans med J-Motorsport i samma Citroën DS3 R5 som duon tar till start i Rally Sweden. Tävlandet i den väl beprövade R5:an kommer att ske med överinseende av och med Citroëns WRC-teams goda minne.

– Även om vi aldrig åker till en tävling med annan ambition än att vinna så är målet för året inte i första hand att vinna WRC2. Vårt mål är att samla på oss erfarenhet av WRC-tävlingar. Det är de här tävlingarna vi vill köra i framtiden så all erfarenhet är nyttig, berättar Joakim.

– En WRC-tävling är ett större åtagande än de ERC-tävlingar vi deltog i under 2015 och vi känner att vi kommer få en god möjlighet att bygga vidare på vårt samarbete på världens tuffaste rallyvägar medan vi får många mil med oss för att ytterligare höja vårt tempo för att bli snabbast i världen, berättar Emil.

IN ENGLISH

After an insecure number of days Emil Bergkvist and Joakim Sjöberg announces their intention to line up at the starting line in Karlstad for Rally Sweden. An uncertain financial situation rendered a crowd funding campaign aimed at the Swedish public. The response was massive and hundreds of contributors pulled together for the team to count the last needed cents late Monday afternoon.

– Words can not describe the gratitude me and Joakim feels towards everyone that has helped us, says an obviously moved Emil Bergkvist as he now enters a season on a higher level accompanied by his co-driver Joakim Sjöberg.

– We’re starting Rally Sweden in a Citroën DS3 R5 in cooperation with J-Motorsport. With Rally Sweden being just the start of this year we’re really looking forward to our cooperation with J-Mototorsport, says Joakim Sjöberg.

– This start is dedicated all of our supporters out there and we don’t intend to disappoint anyone. The promise is delivered with a look on Emils face probably dedicated starting officials at a special stage. One things for sure, Emil and Joakim is not starting in Rally Sweden to play it safe!

Again – a HUGE thank you to everyone who has contributed from the entire team.

Team Emil Bergkivst Motor is planning to participate in six WRC-events in Europe in cooperation with J-Motorsport driving the same Citroën DS3 R5 brought to Rally Sweden for the first start of the season. Competition in the proven R5 will be undertaken with the eyes of the Citroën WRC-team on the Swedish duo.

– Although we never take part in a competition with a goal other than victory the focus of this year is not primarily to win WRC2. Our ambition is to gain experience from WRC-events. These are the events that we will take part in in the future, therefore all experience is good for us.
The ambition is described by Joakim and Emil fill in
– A WRC-event is a greater commitment compared to the ERC-events we took part in during 2015 and we feel confident this will further improve our cooperation on the toughest roads in the world whilst gaining many kilometers to further increase our speed to be the fastest in the world!”

Annons